Friday, April 6, 2007

THE ANTWERP SIX


Ann Demeulemeester


Walter Von Beirendonck


Dirk Bikkembergs


Martin Margiela


Dirk Van Saene


Dries Van Noten

Tidleg på 1980-talet vart det uteksaminert ei gruppe designara frå kunstskulen i Antwerpen som var så dyktige og særprega at dei fekk sitt eige navn. Antwerpen Six besto av Dirk Bikkembergs, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Von Beirendonck, Dirk Van Saene og Martin Margiela (som vart erstatta av Marina Yee etter kort tid). Stilen er innovativ og kvar designar har satt sin eigen signatur på begrepet Belgisk Mote. Antwerp Six-arven blir bringa vidare av nye elevar og designarar som Bernhard Willhelm, Veronique Branqhuinho, Olivier Theyskens og Raf Simons. Raf Simons kom forresten ikkje inn på Antwerpen-skulen då rektoren meinte Raf var så god at han burde få gjere sine eigne ting og sleppe å bli forma etter skulen sine rammer. Det er ganske utrulig!

In the early 80s a group of designers examined from the artschool in Antwerpen were so innovative and special that they were named The Antwerpen Six. Dirk Bikkembergs, Dries Van noten, Ann Demeulemeester, Walter Von Beirendonck, Dirk Van Saene and Martin Margiela (who were replaced by Marina Yee). Every esigner has their own signatur design and have all contributed to the style labeled as Belgian Fashion. The Antwerp Six heritage is brought on by new Antwerpen students/designers like Bernhard Willhelm, Veronique Branqhuinho, Olivier Theyskens and Raf Simons. Actually Raf Simons did not get to go to the school, the principal thought he was so good that he should create his own way, without the school interfering on his expressions. That is quite amazing!

No comments: