Tuesday, April 10, 2007

HELMUT LANG IS BACK


Mange, inkludert eg, vart overraska då Helmut Lang, mannen som definerte minimalisme på 1990-talet, slutta i sitt eige merke i 2005. I år er merket Helmut Lang tilbake med Nicole og Michael Colovos som designarar, og merket har på fleire måtar haldt på sin signatur. Kolleksjonen for 2007 kan sjåast på helmutlang.com.

Many, including myself, was surprised when Helmut Lang, who defined minimalism in the 90s, left his own label in 2005. This year the label is back with Nicole and Michael Colovos as designers, and the label has in many ways kept its signatur. The 2007 collection can be seen at helmutlang.com.

No comments: