Friday, April 6, 2007

BLOG UPDATES!

Birthe loves fashion har blitt oppdatert! Arbeidet er framleis i prosess, men noko av arbeidet kan du sjå allereide no: Postane er katalogisert slik at det skal vere enklare å finne fram i eldre postar, linkane er oppdaterte (mykje bra!) og Beauty er ny. Enjoy!

Birthe loves fashion has been updated! The work is still in progress, but some of it you can experience now: Posts are sorted to make it easier for you to read older posts, the links are updated (much hot stuff!) and new link list, BEAUTY. Enjoy!

No comments: