Friday, June 8, 2007

MAGAZINE REVIEW. SORT OFModette
Plastique


Har lest gjennom to nye motemagasin denne veka, svenske Modette og engelske Plastique.
For å ta Modette først. Bladet er ganske kommerst og kjem ikkje med dei store nyheitene (c-neeon, House Of Holland er ting som vi har høyrt om før), motesjef er Kicki Berg (ho frå MTV, hugsar du? eg synes alltid at ho verka litt foney) og moteseriane synes eg kanskje er det aller svakaste i bladet (kor interessant er det å sjå ein bikiniserie med alle (metallik)variantane frå American Apparel?).
Så kjem rosen. Eg likte veldig godt intervjuet med Chloé Sevigny (ikkje akkurat daglegdags) og eg likte den redaksjonelle profilen på bladet (mange referansar til internett, spesielt bloggarar. For meg ein moderne måte å lage blad på i 2007, om du utforskar nettet vidare på eiga hand vil Modette ha gitt deg mykje meir enn eit "vanleg" moteblad.
Litt meir cutting egde er Plastique. Dei presenterar mindre kjente merker, er backstage på couture-visningane og har superglossy moteseriar (kvaliteten på bilda er høg). Typisk art møter fashion.
Nokre få intervju (for eksempel med Amanda Lepore), men her er det mote som er førsteprioritet.
Om eg skal samanlikne vil eg sei at Modette minner om Eurowoman og Nylon, medan Plastique liknar litt på POP og kanskje Numéro.

Have been reading two new magazines this week, swedish Modette and english Plastique.
Modette is quite commersial and does not have much news to come with. Fashion editor is Kicki Berg (from MTV, I always thought she was a bit foney) and I think the fashion spreads are the weakest link here (not interesting to see all the metallic beachwear from Ameriacn Apparel presented in one serie).
What I liked about it was the editorial profile, which I thought was very modern. They had lots of referances to the internett and especially bloggers, and if you investigae on the net yourself, Modette gives you lot more than a "regular" magazine. I also liked the interview with Chloé Sevigny.
A bit more cutting egde is Plastique. The present new brands that is not so common, has features on the couture-shows and has superglossy photospread. Typically art meets fashion. A few interviews (for instance with Amanda Lepore), but fashion has first priority.
I will compare Modette with danish magazine Eurowoman and perhaps Nylon, and Plastique with POP or maybe Numéro.

2 comments:

Alisa said...

Hvor i Bergen kjøpte du Modette? Finner det aldri

we love fashion said...

Kjøpte det på Narvesen på Lido-hjørnet. Synes dei har best utval der og på den i Olav Kyrres gate. B:)