Saturday, June 30, 2007

WEST/EAST


Nokon som sa at mote og politikk ikkje kan foreinast? Eller? Skulle likt å høyrt John Galliano "forklare" tanken bak.... Sjå fleire bilder her.

Someone who said that fashion and politics can not unite? or? I would like to hear John Galliano explain this collection... For more picture click here.

1 comment:

Anonymous said...

Designere er parasitter. Suger ut mening og lar symbolet stå igjen tomt og hult.