Monday, May 28, 2007

ILLEGAL FASHIONTo ting her som ser veldig bra ut, men som strengt tatt er litt ulovleg.

1. Kjole til gut: Bernhard Willhelm har hatt mange kjortlar/kjolar i sine seinaste kolleksjonar til gut, og eg må sei det ser ganske bra ut. Fint med gutar som tør å gå med litt flagrande plagg.
2. Gull på gull: Det er noko som heiter at gull og sølv ikkje skal berast ilag, og det kan vel gjelde gull på gull også. Men eg synes det funkar bra her, og faktisk trur eg at sølvplagg + gullplagg også kan funke ilag. More is more.

Kva synes du? Lov eller ikkje?

Two styles here that looks good, but is a bit illegal to wear.

1. Dress on boys: Bernhard Willhelm has many dresses in his latest male collections, and I think it looks very good. NIce with boys who dare to wear loose items.
2. Gold on gold: There is saying that you should not wear gold and silver together, and I think that can count for gold on gold also. But I think it looks very good on this girls, and I actually think it would be nice with gold and silver together in one outfit as well. More is more.

What do you think? Illegal or not?

Pictures from facehunter.blogspot.com