Sunday, May 6, 2007

SIENNA

Kva har skjedd med Sienna Miller? Ho var "the sweetest thing" men på dei siste bilda ser ho både gamal, sliten og altfor brun ut på bilda. Klesstilen er det også så som så med.
Kanskje var ho berre heldig og traff veldig bra på eit tidspunkt? No har ho heilt mista taket på det synest eg.

What has happened with Sienna Miller? She was the sweetest thing but lately she looks old, tired and way too tanned.
Her style has also gone down.
Maybe she was just lucky a couple of years ago with her fashion sence? Not much left of that I think.

No
Før

No comments: